Quilinder Customer Model
Ontwikkel uw digitale strategie op basis van een duidelijk model

Waar hebben we het over?

De digitale strategie doet een beroep op alle domeinen van de digitale marketing. Ze legt de doelstellingen en middelen vast om de impact van de ondernomen acties te meten.
Dat impliceert de uitwerking van een algemeen actieplan, mét uw input en een studie van de concurrentie.
Het actieplan behelst pertinente oplossingen, prioriteiten en de middelen die moeten worden aangewend om uw bedrijfsdoelstellingen te halen.
Het bepaalt ook wat zal worden gemeten om de return on investment te evalueren.

Marketingstrategie: een nieuw paradigma, een nieuwe aanpak!

De wereld verandert snel, de consumenten zijn permanent in beweging; vroeger stippelden de bedrijven marketingstrategieplannen uit over 3 tot 5 jaar. Bovendien hanteren nog veel bedrijven achterhaalde modellen (op basis van product/markt, model van de 4 P’s). Maar met de digitale revolutie zijn het de klanten die centraal moeten staan in de bedrijfsstrategieën. Wil een bedrijf overleven, dan moet het niet alleen een degelijk inzicht hebben in de markt waarin het evolueert, maar ook van de behoeften van de klanten/consumenten.

Wenst u uw marketing en omzet te optimaliseren?

U merkt het, we schakelen over van een industrie/een model waarbij het aanbod op de markt kwam en de consument zich daaraan aanpaste, op een industrie/een model waarbij de vraag de productie/het aanbod bepaalt.
Net daarom heeft Quilinder een nieuw en uniek model ontwikkeld om een marketingstrategie uit te werken waarmee u uw omzet en naambekendheid kunt verhogen.

Het Quilinder Customer Model

Het Quilinder Customer Model  biedt een nieuwe aanpak om een digitale marketingstrategie te ontwikkelen die gebaseerd is op data en Customer Intelligence.

Waarom is deze aanpak belangrijk voor bedrijven en wat zijn de pertinente pluspunten van dit nieuwe model?

Het model berust op een benadering die gebaseerd is op de beschikbare data zowel in het bedrijf (Web/Mobile Analytics, BI, CRM) als daarbuiten (Google, Facebook, LinkedIn, studies,…). Het behelst vijf grote delen (Market, Business, Acquisition, Conversion, Retention). Het Business-niveau bevat meerdere subdelen (Branding, Producten/diensten, Concurrenten, Customer). Door elke vraag van het datagebaseerde model te beantwoorden, kunnen we heel nauwkeurig de strategische acties vastleggen die u moet ondernemen om de doelstellingen die bij de aanvang van het project zijn vastgelegd, te verwezenlijken.

Follow-up van uw digitale communicatiestrategie

Dit strategiemodel berust op dynamische consumentengegevens en dient als dusdanig meermaals per jaar te worden geüpdatet. Het actieplan dat uit onze strategie resulteert, dient als leidraad gedurende heel onze samenwerking. Het schikt zich uiteraard naar de conjunctuur en naar de nieuwe ontwikkelingen in digitale marketing, en evolueert naargelang van de eerste resultaten als gevolg van onze acties.

Laten we samen uw marketingstrategie met ons Quilinder Customer Model uitwerken; laat u leiden door een adviesbureau in digitale strategie om uw omzet, zichtbaarheid en verkeer te verhogen. Heel wat bedrijven doen een beroep op Universem om in hun digitale strategie te worden begeleid. Neem contact met ons op.

Neem nu contact op met onze experten